Chính sách bảo mật

Chính sách về sự riêng tư/Bảo mật thông tin

Giới thiệu chung

Thucphamthethaotc.com tôn trọng và hiếu mối quan tâm của khách hàng về việc bảo mật thông tin cá nhân. Thucphamthethaotc.com hiểu được sự cần thiết của việc xử lý thông tin khách hàng một cách có trách nhiệm. Chính sách này sẽ giải thích Thucphamthethaotc.com cam kết không chỉ đối với sự riêng tư về thông tin khách hàng mà còn đối với bạn như một khách hàng quan trọng. Cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra Chính sách bảo mật thông tin để giải thích về các loại thông tin cá nhân và phi cá nhân mà chúng tôi thu thập trên website Thucphamthethaotc.com. Chúng tôi sẽ giải thích về cách chúng tôi sử dụng thông tin này cho ai, mục đích và phạm vi thu thập thông tin  và trong hoàn cảnh nào chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin như vậy.

Bằng việc sử dụng trang web này, tức là bạn đồng ý không giới hạn đối với việc thực hiện những điều được mô tả trong  Chính sách bảo mật thông tin mà website công bố. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản trong Chính sách bảo mật thông tin mà chúng tôi sử dụng, xin vui lòng không truy cập trang web của chúng tôi.

Việc thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân

Nói chung chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng truy cập vào trang web nếu họ: tiến hành đặt mua hàng online; liên hệ với chúng tôi (bao gồm quản trị web, đại diện kinh doanh,…), đăng ký nhận bản tin, tham gia cuộc thi. Trong những hoạt động này chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm: họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ người dùng. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của khách hàng trực tiếp và thông tin trực tuyến và ngoại tuyến khác. Thông tin này có thể bao gồm: thông tin khách hàng cung cấp khi gọi điện trực tiếp cho chúng tôi, cung cấp khi đến mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng hoặc tham gia các cuộc thi mà chúng tôi tổ chức, thông tin khách hàng thông qua liên kết tư vấn trực tiếp từ Yahoo, thông tin tài khoản thông qua liên kết trên facebook.

Thông tin phi cá nhân:

Là một phần của hoạt động tiêu chuẩn của website chúng tôi, chúng tôi có thể thu nhập một số thong tin phi cá nhân từ khách hàng truy cập và trang web chúng tôi thông qua liên kết đến trang facebook như: lượng like trên page, lượng khách hàng tiếp cận, lượng khách hàng xem tin được post trên page, số lượng tương tác với bài viết trên page.

Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin phi cá nhân và thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về khách truy cập của chúng tôi.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi có thế sử dụng những thông tin thu thập từ khách truy cập vào trang web của chúng tôi để:

-          Để hoàn thành các đơn đặt hàng sản phẩm và yêu cầu thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

-          Để liên lạc với khách truy cập và website khi cần thiết như: đáp ứng nhu cầu của khách, xác nhận lại thông tin, thu thập thêm sở thích đối với sản phẩm, thời gian có thể nhận hàng, hình thức thanh toán, phương thức vận chuyển mà khách hàng muốn.

-          Tư vấn trực tiếp về sản phẩm cho phù hợp với từng đối tượng.

-          Tiến hành đánh giá hiệu quả nội bộ của trang web chúng tôi như: xác định lượng khách cụ thể tiếp cận với trang web, thông qua trang web để tới của hàng.

-          Hiệu quả tính bảo mật của trang web.

-          Tiến hành nghiên cứu thị trường.

-          Để tùy chỉnh trang web hoặc tiếp thị truyền thông của chúng tôi tới khách hàng

-          Giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn đến người tiêu dùng

Đối với những thông tin phi cá nhân được sử dụng để tiến hành đánh giá hiệu quả của trang web và cung cấp kinh nghiệm trực truyến tốt hơn cho khách hàng truy cập và website.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin của cá nhân thu thập được thông qua việc khách hàng truy cập website sẽ được lưu trữ trong vòng 5 năm. Trừ những trường hợp bất khả kháng (phần mềm hệ thống bị hư hại không hồi phục được khiến cơ sở dữ liệu bị mất hết thì sẽ tiền hành lưu trữ dữ liệu lại từ đầu). Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi vui lòng liên hệ trực tiếp địa chỉ 166 Đinh Tiên Hoàng, P. Dakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: 0838206067.

Công bố thông tin:

Chúng tôi có thể chuyển giao hoặt tiết lộ những thông tin thu thập được từ khách truy cập vào web trong các trường hợp sau:

-          Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng của Thucphamthethaotc.com, đối tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp, việc tiết lộ thông tin cho bên đó để giúp hỗ trợ kỹ thuật cho Thucphamthethaotc.com

-          Khi cần xác định, liên hệ, hoặc mang hành động pháp lý chống lại một ai đó có thể gây ra tổn thương hoặc can thiệp vào các quyền và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, những người dùng trang web  của chúng tôi hoặc bất kỳ ai đó bị tổn hại bởi những hành động đó.

-          Công bố người chiến thắng khi tham dự các cuộc thi mà thucphamthethaotc.com tổ chức

-          Để đáp ứng quả trình tư pháp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật hoăc kết hợp  với một cuộc điều tra về các vấn đề liên quan đến an toàn công cộng theo yêu cầu của pháp luật

-           Theo quy định: “Những trường hợp không lường trước được” ở dưới đây.

+ Trang web của chúng tôi không hướng tới, cũng không cố ý thu thập thông tin các nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi

+ Website của bên thứ 3: Trang web của  chúng tôi có thể chứ các liên kết đến trang web thứ ba khác, trong đó có thể chính sách bảo mật báo cáo rằng có sự khác biệt với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hoạt động và thực hiện diễn ra trên website này.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ Chính sách bảo mật/ Tuyên bố về bảo mật thông tin trên bất kỳ website nào bạn truy cập thông qua trang web của chúng tôi

Trường hợp không lường trước được: Trong trường hợp chuyển nhượng kinh doanh, mua bán, sát nhập bởi một bên thức ba, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cũng được coi là một phần tài sản được chuyển giao.

Thay đổi Tuyên bố bảo mật:

Thucphamthethaotc.com có thể có những lúc sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ,  thay đổi các khía cạnh khác nhau của Chính sách bảo mật này, và chúng tôi có quyền làm như vậy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại sự thay đổi của Chính sách/Tuyên bố bảo mật để đảm bảo rằng được Chính sách bảo mật hiện tại mà chúng tôi đang sử dụng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ sự thay đổi nào thì điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này.

Sự bảo mật: Chúng tôi duy trì pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Liên hệ:  Nếu bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc về Chính sách bảo mật/Tuyên bố này hay các  hoạt động liên kết với Thucphamthethaotc.com hoặc bạn muốn xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn khỏi dữ liệu của chúng tôi vui lòng liên hệ tại 166 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.